Horizon Scanning

Ιδιωτικότητα

Τα προσωπικά σας δεδομένα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ- ΙΤΕ για τις ανάγκες του έργου «“Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”» και συγκεκριμένα στη δράση ανίχνευσης παραγόντων αλλαγής που θα επηρεάσουν τους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα εν λόγω δεδομένα δεν διαβιβάζονται, δεν ανακοινώνονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ- ΙΤΕ δύναται να διατηρεί τα προαναφερθέντα δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, εκτός εάν περαιτέρω διατήρηση προβλέπεται ή απαιτείται από το νόμο.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ- ΙΤΕ ακολουθεί  όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ) και κάθε σχετική ρύθμιση του εθνικού δικαίου. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση τον ως άνω Κανονισμό έχετε δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή ακόμα και διαγραφής των ως άνω  προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους του έργου στο email futures@praxinetwork.gr.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο ΙΤΕ, μπορείτε να επισκεφθείτε: https://www.forth.gr/_gfx/pdf/PrivacyPolicy_EL.pdf